Коста Радев

Българският писател от световна величина...

 

 

1. Велосипедът   Новели, 1978г.

2. Земетръсът  Повести, 1983г.

3. Овчи кожи  Повести, 1984г.

4. Измислени хора   Разкази, 1985г.

5. Капан за невестулки    Разузнавачески и приключенски роман и повести, 1988г.

6. Пленници на сънища  Роман, 1988г.

7. Остров Маргарита   Роман, 1993г.

8. Сенките на Вавилон   Роман-пъзел, определен за български роман на 1996г.

9. Атлантида  Роман, спечелил конкурса на Сдружението на българските писатели, 1988г.

10. Лунни конници   Роман, спечелил голямата награда на националния конкурс "Развитие", 1999г.

11. Лабиринтът към Монтевидео    Роман, 2004г.

12. Розата на ветровете    Роман, 2008г.

13. Пентомастики   Стихове, 2008г.

 

Официален сайт на Коста Радев